Лепачка за PE/PP тръби

Заваряване на PE полиетиленови тръби и PP полипропиленови тръби

Все повече и повече PE полиетиленови тръби и PP полипропиленови тръби се използват в сферата на общинските и химическите проекти. Тези тръби се полагат и заваряват/лепят чрез специална технология. Програмата на VIETZ предлага различни устройства за това приложение:

  • машини за ръчно или CNC-контролирано челно заваряване на PE полиетиленови тръби и PP полипропиленови тръби със система за проследяване и запис на данни (Traceability), които да се използват в изкопите
  • CNC-контролирани машини за челно заваряване за инженеринг на инсталации
  • апарат за електрофузно заваряване на PE полиетиленови тръби и PP полипропиленови тръби със система за проследяване и запис на данни (Traceability)

Ние предоставяме оборудването, в съответствие с изискванията на клиента. За инженеринга на химически инсталации са необходими устройства в цеха. Поради тази причина е възможно изработването на огънати части, в съответствие с индивидуалните изисквания на клиента.

Translate »