За Vietz

Повече от 40 години Vietz доставя продукти и услуги за изграждане на тръбопроводни съоръжения по целия свят. В световен мащаб съществува никоя друга компания, която предлага такава значителна продуктова гама: доставка на оборудване и материали за строителни фирми за изграждане на газопроводи, водопроводи и нефтопроводи.

Предлагат още технологии за заваряване, огъване машини, вакуумни тръби повдигачи, технологично откриване на тръби и още много други за този бранш.

Vietz в действие

Translate »