Орбитално МАГ заваряване

Автоматичен процес на орбитално МАГ заваряване

Технологията за MAG орбитално заваряване се прилага в няколко разновидности по площадките за изграждане на тръбопроводи по целия свят. Основният проблем на тази технология е нейната ценова интензивност, която оказва особено влияние върху основното заваряване. Поради тази причина ние препоръчваме да заварите ръчно основния слой, следвано от автоматично заваряване на пълнежа и затварящия слой, независимо дали нагоре или надолу. Тази привлекателна като цена алтернатива е доказала своята ефективност при много площадки за изграждане на тръбопроводи, тъй като тя е конкурентна като цена и, също толкова важно, с възможност за технически контрол.

Translate »