Нагревател за заваряване на тръби

Нагревател за тръби – Понижено време на цикъл на предварително затопляне

В зависимост от качеството на тръбата, е необходимо краищата на тръбата да бъдат загрети за много кратък период от време, като по този начин се гарантира, че качеството на заваръчния шев отговаря на високите стандарти за качество. Новата технология, която е монтирана на нашия трактор с възможности за заваряване ARCOTRAC е проектирана да достигне 300° C в рамките на най-кратък период от време (прибл. 60 секунди).

Нашите уреди са оборудвани по такъв начин, че термичният процес на всеки заваръчен шев може да бъде записан. Тази функция е важна, в случай на проблеми с качеството, за да може да се покаже каква температура е постигната във всеки даден момент.


Translate »