Машина за полагане на тръби

Различни видове машини за полагане на тръби, обработка на тръби

Като доставчик на цялостни решение, ние предлагаме машини за полагане от различни производители, с различни размери. Предлагаме и машини втора употреба.

С модерна странична страна, също така възможно изтласкването на машина за обработка на чела на тръби, без допълнителен хидравличен захранващ блок.

Translate »